/ פרסומא / קצת שורשים    22/10/2015 01:46   
פרשת לך לך- תשע"ו

שלום לכולם, 

מי הוא אברהם ? מדוע נקרא "אברהם העברי"? במה הייתה שונה פעולתו של אברהם מקודמיו? הרי כבר לפניו חיו בעולם צדיקים שהאמינו באלוקים? מה היה חסר באדם הראשון, בחנוך, בנח, בשם, ובעבר שהאמינו באלוקים, אך לא הצליחו לחולל את המהפכה ההיסטורית-אמונית הגדולה שחולל אברהם? במה היה כוחו של אברהם שדווקא הוא התייחד להיות אבי האומה היהודית?

מה היה הויכוח בין אברהם לנימרוד? מה הייתה מטרת מלחמת ארבעת המלכים מול החמישה? מי היה אמרפל? האם יש קשר בין דמשק אליעזר ראש מחנהו של אברהם, לנימרוד?

מדוע מתחילה הפרשה בציווי "לך-לך"? מדוע הכפילות? מדוע לא מספיק לצוות "לך"?

מדוע נקראת השפה המדוברת בישראל עברית ולא ישראלית? והרי באנגליה השפה המדוברת היא אנגלית,בספרד-ספרדית,  בצרפת-צרפתית וכו'?   

מהי ברית בין הבתרים? מה היה הרקע ההיסטורי לברית? מדוע נקראה כך? מדוע בתרו את בעלי החיים בברית?  מה מסמלים הבהמות והעופות במחזה? מה מסמלת הציפור? מדוע רק אותה לא בתר אברהם? מה מסמל העיט? מדוע כאשר ד' נגלה לאברהם בברית בין הבתרים הוא אומר לו "אני ד' אשר הוצאתיך מאור כשדים" מדוע הקב"ה לא השתמש בתואר אני ד' מלך העולם/בורא שמים וארץ וכו' ?

 

איזו מן ארץ הבטיח הקב"ה לאברהם? מדוע דווקא הארץ המובטחת מועדת לפורענות לרעב ולמלחמות ?האם לא היה טוב יותר שנחלתנו תהיה במקום שקט יותר? 

 על כל זאת ועוד ננסה לעסוק בעיוננו בפרשת לך-לך...  

שבת שלום,

טל

לחץ/י כאן

לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא פרשת שבוע

Google