/ פרסומא / קצת שורשים    28/10/2015 22:30   
פרשת וירא - תשע"ו

שלום לכולם,

מצוות ביקור חולים

מדוע התגלה הקב"ה לאברהם בתחילת הפרשה?מדוע הקב"ה שלח לאברהם דווקא 3 מלאכים/אנשים?אם הקב"ה בכבודו ובעצמו ביקר את אברהם מדוע לא ריפא אותו? מדוע שלח מלאך מיוחד לרפא אותו?

 

התנהגותו המוזרה של לוט

כיצד יתכן שבשם מצוות הכנסת אורחים, אדם יפקיר את בנותיו? זה פשוט מעוות!

אם נשים לב כל התנהגותו של לוט תמוהה ומלאת סתירות, מצד אחד חז"ל מלמדים אותנו שמאז שניפרד מאברהם וקבע מושבו בסדום, מצבו הלך והתדרדר עד שהפך להיות מהאנשים הרעים ביותר בסדום, מאידך ראינו שקיים מצוות הכנסת אורחים בהידור- כיצד יתכן?

 

יחסי שרה והגר

מדוע השתנתה לפתע התנהגותה של שרה כלפי הגר ואברהם ?מה בדיוק קרה? מדוע שרה פנתה אל אברהם בכעס? ("חמסי עליך")? מדוע ה' צריך לשפוט בינהם? האם אברהם התווכח על הענין? הרי שרה מיוזמתה נתנה את שפחתה לאברהם לאישה והיא הודתה בכך (אנוכי נתתי שפחתי בחיקך)?

על מה בדיוק היה הויכוח בין שרה לאברהם? האם לאברהם אין מה להגיד בפרשה זו? כיצד הוא מסכים ששרה תגרש למדבר את הגר אשתו ואת בנו? אם שרה הייתה מעוניינת להעניש את הגר כיוון שזלזלה בה, מדוע גרשה גם את בנה של הגר? מה ישמעאל קשור לכך שאמא שלו פגעה בשרה? הרי שרה יכלה לגרש רק את הגר ולטפל בבנה? 

מדוע הקב"ה אומר לאברהם כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה? האם בגלל שביצחק יקרא לך זרע (שזה המשך הפסוק) צריך לגרש את ישמעאל? 

ניסיון עקידת יצחק

כיצד מצווה הקב"ה, שאמור להיות מקור המוסר, הטוב והצדק, את אברהם להקריב את בנו ממשיך דרכו ? מהי דרישה זו לקרבן אדם ? איך תיתכן מציאות כזו ?

כיצד ציווי העקידה "מסתדר" עם הבטחת ה' לאברהם "כי ביצחק יקרא לך זרע" ושזרעו של אברהם יהיה כחול אשר על שפת הים? 

 

מדוע צריך לבחון את אברהם? האם גדולתו ואמונתו של אברהם לא הוכחה? הרי בניסיון באור כשדים אברהם נכנס כולו לתוך כבשן האש על מנת להישרף ולמסור נפשו על קידוש ד'- מה יותר מכך?

מה תורם הניסיון לאדם? מדוע כל החיים צריך להתמודד עם ניסיונות אלו ?

מהו ניסיון העקידה? מדוע רק בניסיון זה נאמר "והאלוקים ניסה את אברהם" ולא בשאר הניסיונות? האם בשאר הניסיונות ד' לא ניסה את אברהם? מדוע כתוב והאלוקים ניסה את אברהם, הרי הניסיון היה גם ליצחק?

 

מדוע רק אצל אברהם אבינו מצינו שנתנסה בעשרה ניסיונות, ולא בשאר האבות?

 

למה נקרא הניסיון "עקידה" ולא ניסיון הזביחה או ההקרבה? הרי הניסיון היה לזבוח/להקריב/ להעלות לעולה, בשום שלב של הניסיון לא נצטווה אברהם לעקוד את יצחק? גם מה הטעם לצוות על עקידה (קשירת ידיים/רגליים) איזה קושי/כאב/ הקרבה יש בכך? מדוע לקחנו פעולה שולית לכאורה והפכנו אותה לעיקר העיקרים? מה מיוחד בפעולת העקידה שהיא נבחרה לסמל את הניסיון הגדול ביותר של אברהם?

 

 

הנערים של אברהם

מדוע התורה מספרת לנו על הנערים המתלווים לאברהם בסיפור העקידה  ? כיצד הם קשורים לסיפור ?אם נתבונן  בפסוקים נראה שהם אפילו לא עוזרים בהכנות למסע ובמהלך הדרך. אז בשביל מה הם באו ?אברהם הולך עם בנו לעקוד אותו. האם לא רצה להיות איתו לבד ?האם היה צריך את "הנהגים " ?! בשביל מה הנערים "תקועים" בסיפור ?  

על כל זאת ועוד ננסה לעסוק בעיוננו בפרשת וירא...   

שבת שלום,

 

טל

לחץ/י כאן

לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא פרשת שבוע

Google