/ פרסומא / קצת שורשים    27/10/2016 16:49   
פרשת בראשית - תשע"ז

פרשת בראשית

מהו סוד הבריאה? 

האם האדם הראשון נברא יחיד או רבים?

אם כבר בשעה שנברא האדם הוא זכר ונקבה (כלומר שניים), מדוע הקב"ה אומר "לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו"- והרי הוא שניים ואינו לבד?

מה פשר האמירה של ה': "לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו? "האם "התחדש" לקב"ה שלא טוב היות  האדם לבדו? והרי זה לא יעלה על הדעת, שכן הקב"ה מכיר בראש ובסוף..ויודע מה שנעשה ומה שעתיד להיעשות?

הקב"ה הרי ידע שיפריד את הזכר והנקבה בסוף, אז מדוע נבראו מחוברים מלכתחילה

מהו עץ הדעת? מדוע נאסר לאכול רק ממנו ?

מדוע הציב הקב"ה שמירה בפתח גן עדן? האם צריך שמירה כדי למנוע מהאדם להיכנס לגן אם אינו ראוי לכך? הרי מי שלא ראוי לקבל שכר בגן עדן בוודאי שלא יוכל להיכנס גם בלי שמירה! מהם הכרובים ומהי להט החרב המתהפכת ? מהי דרך עץ החיים? כיצד הכרובים ולהט החרב יכולים לשמור את דרך עץ החיים? 

מדוע נענש הנחש על כך שמילא את תפקידו וביצע את שליחותו? הרי כפי שמבואר במדרש שמות רבה הנחש נברא כדי להעמיד את האדם בניסיון וזה מה שעשה! (לשון המדרש על הפסוק "והנחש היה ערום"- "מתוקן לפורענות היה").  מול עונשו של הנחש, עונשו של האדם היה "בזיעת אפיך תאכל לחם". עונשו של מי גדול יותר- האם של האדם או של הנחש? מה בדיוק העונש באכילת עפר ? להיפך זה נראה אפי' ברכה, שכן העפר מצוי בכל מקום, כלומר הנחש אף פעם לא צריך לחשוש ממחסור במזון!  מה הקשר בין עונשו של הנחש לחטאו? מה הקשר בין עונשו של האדם לחטאו?  

על כל זאת ועוד ננסה לעסוק הפעם בעיוננו

שבת שלום,

טל 

 
 
 
 
 
לחץ/י כאן

לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא פרשת שבוע

Google